Allmänna köp-och leveransvillkor

Minimiålder för att beställa från speedshooting.nu är 18 år.

Leveranstid
Utrustningen levereras på onsdagen eller torsdagen innan bokad helg. Har du ej mottagit utrustningen eller fått en avisering från DHL på torsdagen vänligen kontakta oss på telefonnummer 036-196 040 eller 070-752 05 18.

Bekräftelse
När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din beställning. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med oss.

Betalningsalternativ
Fakturan skickas tillsammans med maskinen.

Frakt
Inkluderas i hyreskostnaden, det tillkommer inga mer avgifter i samband med hyran än den summa som är överenskommen på orderbekräftelse och faktura.

Retur av hyrd utrustning
Returen skall ske på måndag direkt efter hyrperiodens slut. Om inte detta efterföljs kommer en extra hyravgift om 1500:-/dag som att debiteras.

Transport
Om varan skadas eller kommer bort under transporten är Jolly betalningsansvarig.

Reklamation
Om den hyrda utrustningen inte fungerar måste detta genast meddelas oss på telefonnummer 036-196 040 eller 070-752 05 18. Det går ej att reklamera hyran om ni inte har ringt och meddelat detta till ovanstående. Huruvida reklamationen gällande hyran är godkänd meddelas då vi fått tillbaka utrustningen och genomfört funktionskontroll.

Ej utlösta varor
Om vi får tillbaka paket som inte lösts ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig för samtliga de kostnader som uppstår i samband med en sådan retur, f n 200 kr + de frakter som uppstått tillsammans med din order. Betalning skall ske inom 10 dagar från fakturadatum.

Lagval
Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag.

Jolly följer Konsumentverkets rekommendationer se: Konsumentverket.se

Följ oss:

Kontakta oss

Jolly
Naxosgatan 3
566 92 Habo

Telefon: 036 - 196 040
info(at)jolly.se

I samarbete med: